Meneillä olevaan maakuntauudistukseen yhtenä olennaisena osana liittyvät yritysten kasvupalvelut. Suomen hallitus on linjannut maakunnille siirrettävistä tehtävistä 5.4.2016. Linjauksen mukaan pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille ja palveluiden järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä-tuottaja -mallia. Maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta vahvistetaan yhdistämällä ne julkiseksi kasvupalveluksi. Suomen hallitus on 1.9.2016 hyväksynyt, että työvoimapalveluiden tehostaminen toteutetaan laajentamalla yksityisten toimijoiden roolia palvelutuotannossa. Tällä maan hallitus kertoo luovansa pohjaa maakuntauudistuksen yhteydessä kasvupalveuksi integroitavalle yritys- ja TE-palvelujärjestelmälle ja siirtymiselle monituottajamalliin palvelutuotannossa.

Maakunnallisissa kasvupalveluissa rahoituksen volyymi on Suomessa ollut vuoden 2015 volyymiin suhteuttaen n. 1000 M€, josta 80 % on kansallista rahoitusta ja noin 20 % on EU:n koheesiorahoitusta. Henkilötyövuosia palveluissa olisi maakunnissa reilut 3000 htv ja vajaa 100 htv jäisi Tekesiin. Toistaiseksi on vielä ratkaisematta, millä jakoperusteilla rahoitusta suunnattaisiin maakuntiin, mutta Itä-Suomen näkökulmasta rahoituksessa tulisi ottaa huomioon maan eri osien kehityserot ja logistiset haasteet. Elinvoimaista yritystoimintaa koko maassa ja myös perinteisen teollisuuden uudistumista on kyettävä tukemaan.