Ajankohtaista

Opas tuotantokiinteistön rakentamiseen

24.8.2017|0 Comments

Teollisuuskylän Internet-sivuston etusivulle on lisätty ilmaiseksi ladattavissa oleva rakentamisopas, jossa keskitytään perusaskeliin erityisesti teolliseen käyttöön tai vastaavaan tulevien rakennusten osalta. Löydät oppaan vihreästä bannerista etusivun keskivaiheilta. Oppaan avulla sinusta ei tule mestarirakentajaa, mutta siinä on pyritty maanläheisesti kuvaamaan niitä asioita, joita kannattaa miettiä ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Teollisuuskylän toimisto kiinni viikolla 28

6.7.2017|0 Comments

Teollisuuskylän toimisto on viikon 28 (10.7.-14.7.2017) kiinni kesälomien johdosta. Josekin yritysneuvonnan palvelunumero palvelee yritysneuvonta-asioissa 10.7.-21.7. puhelinnumerossa 020-721 8787.

Omistajanvaihdosilta

14.6.2017|0 Comments

Outokummun teollisuuskylän auditoriossa järjestettiin 3.5.2017 omistajanvaihdosilta alueen yrityksille. Osanottajia tuli kiitettävästi paikalle kuuntelemaan asiantuntijapuheenvuoroja, joita pitivät: Matti Vuojärvi (Pohjois-Karjalan yrittäjät), Jan Von Bonsdorff (Suomen Yrityskaupat Oy), Ari Karhapää (OP-Outokumpu), Hannu Puhakka (Finnvera), Jouko Piirainen (Josek), Paavo Linna (Premetc Oy) sekä Tapani Hirvonen (Pohjois-Karjalan yrityskummit). Tilaisuuden aineistot löytyvät teollisuuskylän nettisivujen Tietopankki --> materiaalit -valikon kautta. Oheisesta linkistä klikkaamalla pääset suoraan aineistoon.

Kummun koulun 8. luokkalaiset tutustuivat teollisuuskylään

13.6.2017|0 Comments

Outokumpulaiset 8. luokkalaiset olivat 29.5.2017 tutustumassa David Health Solutions'n ja Outotec'n Outokummun teollisuuskylässä sijaitseviin tuotantolaitoksiin opastettujen kierrosten myötä paikan päällä. Samalla 8. luokkalaiset tutustuivat myös Teollisuuskylä Oy:n toimintaan sekä PKKY:n kone- ja metallialan koulutukseen, jota järjestetään Outokummun teollisuuskylässä aivan yritysten välittömässä läheisyydessä. Vierailu oli osa Outokummussa jo pidemmän aikaa tehtyä metallin imagotyötä, jossa aktiivisina toimijoina ovat olleet paikalliset yritykset, Kummun koulu, Josek, Outokummun seudun teollisuuskylä ja PKKY:n kone- ja metallialan koulutus.

Piippo etsii viittä työntekijää rekrykoulutukseen avulla – hae paikkaa!

13.4.2017|0 Comments

Outokummussa toimiva Piippo Oyj hakee rekrytointikoulutuksella viittä (5) uutta työntekijää. Koulutuksen kesto on napakka 30 päivää ja sen jälkeen olisi työtä tarjolla koulutuksen hyvin suorittaneille henkilöille. Linkki koulutushakuun  

Näkemyksiä lakiluonnoksesta alueiden kehittämiseksi ja kasvupalveluiden rahoittamiseksi

10.4.2017|0 Comments

Outokummun teollisuuskylän kaltaisten toimijoiden (= kuntien omistama yhtiö) näkökulmasta on hyvä, että lakiluonnoksen §:ssä 4-6 mahdollistetaan tuen myöntäminen myös Outokummun seudun teollisuuskylän kaltaisille kuntien omistamille yhtiöille. Paikallisen elinvoiman edistämisen kannalta on kuitenkin valitettavaa, että EU-direktiivien johdosta Outokummun teollisuuskylä tulkitaan nykyisellään suuryritykseksi. Historian saatossa on todettu hyväksi ja toimivaksi malliksi se, että Outokummun seudun teollisuuskylä on rakentanut ja rakennuttanut toimitiloja alueelle sijoittuville yrityksille. Yritykset ovat olleet tuotantoa varten rakennetuissa uusissa toimitiloissaan aluksi vuokralaisina, ja julkisen vipurahoituksen rajoitteiden poistuttua, ne ovat joko alkaneet lunastaa vähitellen tiloja omaan käyttöönsä tai jatkaneet vuokralaisina. Tällä toimintamallilla yritysten pääomat eivät ole sitoutuneet alussa toiminnan tarvitsemiin seiniin, vaan ne ovat voineet ensiksi investoida tuotantoteknologiaan ja T&K-toimintaan. On syytä korostaa, että Outokummun seudun teollisuuskylä ei suinkaan rakenna toimitiloja omaa toimintaa, vaan alueelle sijoittuvia yrityksiä varten. Nykyisellään Outokummussa on mm. globaalia teknologiateollisuutta, elintarviketeollisuutta, modernien agrituotteiden valmistusta ja muita niitä tukevia aloja. Ilman kansallisia yritystuki-instrumentteja ja avustuksia, joista pieni osa on kanavoitu myös yritysten toimitilaratkaisuihin, Outokumpuun ei olisi syntynyt luultavasti ensimmäistäkään suuremman mittaluokan teollisuusinvestointia. Tällä hetkellä Outokummun teollisuuskylän asiakasyritykset työllistävät noin 800 teollisuustyöntekijää, joista iso osa on globaaleja vientiyrityksiä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on useita satoja miljoonia euroja. Tästä syystä pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että kansallisella säädös- ja normiohjauksella ei yksioikoisen kategorisesti rajata kuntien toimitilayhtiöitä – etenkin alueilla joissa vapailla markkinoilla ei vastaavia toimitilayhtiöitä olisi, elinkeinotukien ulkopuolelle. Outokummun seudun teollisuuskylän toiminnassa kansallinen linjaus ”kuntien halliyhtiöiden” rajaamisesta avustusten ulkopuolelle on näkynyt uusien isomman mittaluokan toimitilahankkeiden pysähtymisenä vuoden 2012 jälkeen. Se näkyy toisaalta nykyisellään teollisuusylän alueella toimivien yritysten omien tuotannon laajentamishankkeiden vähyytenä. Uusien tuotantomenetelmien pilotointi ja käyttöönotto tarvitsevat suuressa osassa tapauksista myös uusia seiniä ympärilleen. Kun moderni teollisuus siirtyy yhä enemmän koneiden ja automatisaation avulla tapahtuvaan tuotantoon, teollisen mittakaavan 3d-tulostukseen ja entistä suurempiin CNC-työstökeskuksiin (mm. aarporat) – tulee melko varmasti tarvetta uusille seinille lähivuosina, mikäli yritykset eivät samalla pysty vähentämään tuotantoa olemassa olevien [...]

Metallin imago

12.1.2017|0 Comments

Josekin, PKKY/Amo-Outokummun, Kummun koulun, Outokummun teollisuuskylän ja metalliteollisuusyrityksistä mm. Okun Koneistuspalvelun ja Outotecin yhteistyönä tehtävää paikallista metallin imagotyötä on jatkettu loppuvuodesta 2016 järjestämällä vanhempainilta uuden Kummun koulun hienossa yhteisaulassa yläasteen keväällä 2017 valintoja tekeville ikäluokille ja heidän vanhemmilleen. Tammikuussa imagotyö jatkuu tutustumiskäynnillä Okun Koneistuspalvelussa 11. ja 12.1. Mukana kierroksella ovat olleet myös te-palveluiden edustajat. Niille, jotka eivät ole päässeet paikalle tutustumaan siihen, mitä moderni metalli- ja teknologiateollisuus on - suosittelemme lämpimästi klikkausta tästä linkistä "mahdollisuuksien metalli" esittelyvideoon (Youtube). Suosittelemme klikkausta lämpimästi kaikille yläasteikäisille ja myös heidän vanhemmilleen. Yksi mainio urapolku yläasteen jälkeen voisi löytyä teknologiateollisuudesta - meillä Outokummussa on jatkossakin tarvetta metallin osaajille!

Pohjois-Karjalan trendit

14.11.2016|0 Comments

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisema Pohjois-Karjalan trendit kuvaa maakunnan toimialojen kehitystä puolivuositietojen välityksellä. Nyt julkaistussa katsauksessa käsitellään kevään 2016 tietoja. Oheisesta linkistä klikkaamalla avaat julkaisun pdf-version.

Maakuntauudistus ja yritysten kasvupalvelut

10.11.2016|0 Comments

Meneillä olevaan maakuntauudistukseen yhtenä olennaisena osana liittyvät yritysten kasvupalvelut. Suomen hallitus on linjannut maakunnille siirrettävistä tehtävistä 5.4.2016. Linjauksen mukaan pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille ja palveluiden järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä-tuottaja -mallia. Maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta vahvistetaan yhdistämällä ne julkiseksi kasvupalveluksi. Suomen hallitus on 1.9.2016 hyväksynyt, että työvoimapalveluiden tehostaminen toteutetaan laajentamalla yksityisten toimijoiden roolia palvelutuotannossa. Tällä maan hallitus kertoo luovansa pohjaa maakuntauudistuksen yhteydessä kasvupalveuksi integroitavalle yritys- ja TE-palvelujärjestelmälle ja siirtymiselle monituottajamalliin palvelutuotannossa. Maakunnallisissa kasvupalveluissa rahoituksen volyymi on Suomessa ollut vuoden 2015 volyymiin suhteuttaen n. 1000 M€, josta 80 % on kansallista rahoitusta ja noin 20 % on EU:n koheesiorahoitusta. Henkilötyövuosia palveluissa olisi maakunnissa reilut 3000 htv ja vajaa 100 htv jäisi Tekesiin. Toistaiseksi on vielä ratkaisematta, millä jakoperusteilla rahoitusta suunnattaisiin maakuntiin, mutta Itä-Suomen näkökulmasta rahoituksessa tulisi ottaa huomioon maan eri osien kehityserot ja logistiset haasteet. Elinvoimaista yritystoimintaa koko maassa ja myös perinteisen teollisuuden uudistumista on kyettävä tukemaan.

Teollisuuskylä uusii nettisivustonsa

25.10.2016|0 Comments

Outokummun teollisuuskylän nettisivut ovat läpikäyneet kokonaisvaltaisen uudistuksen. Uudistuksen myötä palvelemme asiakkaitamme paremmin myös englanniksi. Suomen- ja englanninkieliset sivustomme sisältävät pääosiltaan samoja asioita, joten toivomme että välitätte sanomaa eteenpäin omissa verkostoissanne ja some-kanavissanne. Olemme tehneet em. lisäksi myös informatiivisen venäjänkielisen entry-sivuston, josta ohjataan asiakkaat joko englanninkielisille tai suomenkielisille sivustoillemme. Otamme mieluusti vastaan palautetta uusista sivustoistamme sekä niiden sisältöjen kehittämisestä entistä paremmin asiakkaitamme ja potentiaalisia uusia asiakkaita ajatellen - älkää epäröikö antaa palautetta. Sivustolle tuotetaan jatkossa myös ajankohtaisia blogikirjoituksia ja linkittelemme tietopankki otsakkeen alta löytyvälle "materiaalit" osastolle myös muuta toimintaympäristötietoa ja teollisuuskylän esittelymateriaaleja.

Teollisuuskylän toimitusjohtaja vaihtui 1.6.2016

30.5.2016|0 Comments

YTM, Juuso Hieta aloitti toimitusjohtajana teollisuuskylässä kesäkuun alussa. Samaan aikaan kahdeksan vuotta toimitusjohtajana ollut MBA, Juha Heikura siirtyi Joensuun Kodit Oy:n toimitusjohtajaksi.

Tuotantotilojen laajennukset valmistuivat

9.3.2015|0 Comments

Piippo Oy:n ja Kirike Oy:n tuotantotilojen laajennukset valmistuivat aikataulujen mukaan loppuvuodesta 2014. Piippo Oy:lle luovutettiin tilat käyttöön 30.9.2014 ja Kirike Oy:lle 15.12.2014.