Synertec yhteistyö on tuottanut tulosta

Synertec syntyi vuonna 1985 Outokummun seudun yrityksissä tehdyn selvityksen tuloksena. Synertec -verkostoon kuului parhaillaan parikymmentä yritystä muovi- ja metallialalta.

Synertecin kehitys oli 1990-luvulla vauhdikasta. Vuonna 1990 verkostoon kuuluvien yritysten liikevaihto oli 18 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli niissä oli yhteensä 281. Vuonna 2004 samat luvut olivat 69 miljoonaa euroa ja 537 henkilöä. Vuonna 2017 Synerteciin kuuluvien yritysten liikevaihto oli 85 miljoonaa euroa ja henkilöstöä yrityksissä oli jo noin 500.

Tehtyjen selvityksien mukaan Synertecin koettiin tuoneen lisäarvoa erityisesti Outokummun teollisuuden kehittämisessä noin 30 vuotta kestäneen yhteistyön aikana. Myös yritysten ja niiden päättäjien verkostoituminen koettiin lisäarvona, koska asiakas sai yhden yrityksen kautta jopa koko verkoston osaamista käyttöönsä. Synertec oli luotettava yhteistyökumppani myös mittaviin ja haasteellisiin projektitoimituksiin. Asiakas pystyi luottamaan lupauksiin toimitusvarmuudesta, aikatauluista sekä palvelun laadusta.

Synerteciin kuuluneiden yritysten osaaminen täydensi hyvin toinen toistaan. Koulutuksia, messu- ja markkinointimatkoja, kansainvälistymisprojekteja, tuoteidea- ja tuotantoselvityksiä tehtiin yhdessä, ei kilpaillen. Mutta kuten kaikella, myös verkostomaisella yhteistyöllä on oma elinkaarensa ja ajat muuttuvat.

Tällä hetkellä Synertec-klusteri ja yhteistyö muistetaan yhtenä historian kehitysvaiheena teollisuuskylän yritysten liiketoiminnan muotoutumisessa nykyiseen mittakaavansa.