Synertec yhteistyö on tuottanut tulosta

Synertec syntyi vuonna 1985 Outokummun seudun yrityksissä tehdyn selvityksen tuloksena. Synertec -verkostoon kuuluu tällä hetkellä 14 yritystä muovi- ja metallialalta.

Synertecin kehitys on ollut huimaa. Vuonna 1990 verkostoon kuuluvien yritysten liikevaihto oli 18 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yhteensä 281. Vuonna 2004 samat luvut olivat 69 miljoonaa euroa ja 537 henkilöä. Tällä hetkellä Synerteciin kuuluvien yritysten liikevaihto on yhteensä 85 miljoonaa euroa ja henkilöstöä yrityksissä on 500.

Tehtyjen selvityksien mukaan Synertecin koetaan tuoneen lisäarvoa erityisesti Outokummun teollisuuden kehittämisessä yli 30 vuotta kestäneen yhteistyön aikana. Myös verkostoituminen koetaan lisäarvona, koska asiakas saa yhden yrityksen kautta koko verkoston osaamisen käyttöönsä. Synertec on luotettava yhteistyökumppani myös mittaviin ja haasteellisiin projektitoimituksiin. Asiakas voi luottaa lupauksiin toimitusvarmuudessa, aikatauluissa sekä palvelunlaadussa.

Synerteciin kuuluvien 14 yrityksen osaaminen täydentää hyvin toinen toistaan. Koulutuksia, messu- ja markkinointimatkoja, kansainvälistymisprojekteja, tuoteidea- ja tuotantoselvityksiä on tehty yhdessä, ei kilpaillen.